Cursus: Complexiteit bij Chronische Pijn

 

FysioVeghel organiseert een tweedaagse cursus voor hulpverleners die patiënten met chronische/langdurige pijnklachten behandelen.

 

 

Op  30 juni en 14 juli 2021 hebben we deze tweedaagse cursus met veel plezier (voor de 2e keer) online gegeven. We hadden een multi-disciplinaire groep (collega’s) cursisten wat tot mooie discussies leiden. Het is duidelijk welke richting we op moeten met de gezondheidszorg!

Een multidisciplinaire cursus: precies wat recht doet aan de “complexiteit van chronische pijn”! Binnenkort kun je je inschrijven voor de nieuwe cursusdata. We hopen weer een diverse groep specialisten bij elkaar te krijgen.

Eerst gaan we echter uitzoeken of we een derde online versie gaan organiseren of dat we live bijeenkomen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de Corona pandemie. Je kunt natuurlijk alvast je interesse voor deelname aan de cursus aan ons doorgeven…onder aan de pagina. Wij attenderen je dan zodra nieuwe cursusdata bekend zijn!

DATUM REGULIERE CURSUS:

Nieuwe cursusdata voor 2021 zijn nog niet bekend.

TIJD:

09:00 t/m 17:00

LOCATIE:

Hof van Eerde bed & Breakfast

Zandvliet 25

5466 PL

Eerde

0413-366990

TOELATINGSNIVEAU:

Zorg- en hulpverleners die patiënten met chronische pijn begeleiden/behandelen.

ACCREDITATIE:

De cursus is geaccrediteerd voor de volgende registers:

15 punten voor het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (kwaliteitsdeel), psychosomatische fysiotherapie (vakinhoudelijk) en fysiotherapie in de geriatrie (vakinhoudelijk).

14 punten voor het keurmerk fysiotherapie

14 punten voor het ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

KOSTEN:

495,- Euro

De kosten zijn inclusief handouts* en maaltijden.

* U ontvangt de handouts in digitale vorm na afloop van de cursus.

INLEIDING:

Hulpverleners in de zorg behandelen dagelijks patiënten die problemen ervaren bij bewegen, beperkt zijn in het uitvoeren van activiteiten of participatieproblemen ondervinden als gevolg van chronische pijn. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een complex probleem is wat zich niet uni-dimensioneel laat verklaren en beïnvloeden. Chronische pijn dient begrepen te worden als een complex systeem* waarbij de interacties tussen diverse factoren, gesitueerd in diverse dimensies bepalen of en in welke mate pijn tot stand komt.

Een recente wetenschappelijke stroming, de complexiteitswetenschap, biedt een raamwerk waarbinnen deze interacties begrepen en verklaard kunnen worden. De complexiteitswetenschap is een interdisciplinaire wetenschap welke de fundamentele processen van complexe systemen* bestudeert en is daarmee bij uitstek een geschikt model voor de klinische besliskunde en zorgverlening bij patiënten met chronische/langdurige pijn.

*voorbeelden van een complex systeem zijn: de mens, de hersenen, het weer, de economie, een stad, diabetes, kanker en chronische pijn.

DOEL:

Hulpverleners bekend te maken met de complexiteitswetenschap en deze te leren gebruiken bij de klinische besliskunde, diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische/langdurige pijnklachten.

Na deze cursus:

  • begrijpt u de meest recente verklaringsmodellen over chronische pijn.
  • kunt u gebruik maken van inzichten uit de complexiteitswetenschap bij het klinisch redeneren.
  • kunt u diagnostische keuzes maken gebaseerd op inzichten uit de complexiteitswetenschap.
  • kunt u inzichtelijk maken waarom chronische pijn bij een patient aanhoudt.
  • kunt u de complexiteit van chronische pijn in begrijpelijke taal aan de patient uitleggen (zowel individueel als op groepsniveau).
  • bent u in staat behandelstrategieën op te stellen die aansluiten bij de complexiteit van de individuele patient.

DOELGROEP:

Zorg- en hulpverleners die patiënten met chronische pijn begeleiden/behandelen (b.v. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, huisartsen en revalidatieartsen).

GLOBALE INHOUD:

De inzichten en principes uit de complexiteitswetenschappen zullen besproken worden. Er zal gemotiveerd worden waarom dit wetenschapsmodel beter van toepassing is op de zorg van complexe gezondheidsproblemen (zoals chronische pijn) dan de klassieke analytische wetenschappelijke methode zoals die nu gehanteerd wordt. Vervolgens zal het fenomeen pijn en chronische pijn besproken worden aan de hand van het complexiteitsmodel. Het klinisch redeneren, diagnostiek en het komen tot behandelstrategieën bij patiënten met chronische pijn zullen besproken en praktisch geoefend worden. Tot slot zal patient educatie aan bod komen waarin deze benaderingswijze in begrijpelijke taal aan patiënten gecommuniceerd wordt (een vorm van pijneducatie).

Zie hier voor het volledige Curriculum cursus Complexiteit bij Chronische Pijn

DOCENTEN:

Evert Jan Das, fysiotherapeut/manueeltherapeut.

PROGRAMMA:

Dag 1

8:30-9:00  Ontvangst en registratie
9:00-10:30  Presentatie: complexiteitstheorie
10:30-10:45  Pauze
10:45-12:00  Presentatie: chronische pijn als complex adaptief systeem
12:00-13:00  Lunch
13:00-15:00  Presentatie: klinisch redeneren en diagnostiek a.h.v. de complexiteitstheorie
15:00-15:15  Pauze
15:15-17:00  Presentatie: therapeutische strategieën o.b.v. complexiteitstheoretische principes

Dag 2

8:30-9:00  Ontvangst en registratie
9:00-10:30  Presentatie: casuïstiek uitgewerkt volgens het complexiteitsmodel
10:30-10:45  Pauze
10:45-12:00  Vaardigheidstraining: eigen casuïstiek uitwerken volgens het complexiteitsmodel
12:00-13:00  Lunch
13:00-15:00  Presentatie: patiënteducatie op groepsniveau
15:00-15:15  Pauze
15:15-17:00  Vaardigheidstraining: patiënteducatie op individueel niveau

LEIDING:

Evert Jan Das, fysiotherapeut

Theo van Lierop, fysiotherapeut

ORGANISERENDE INSTELLING:

E.J. Das fysiotherapie
Vondelstraat 3a
5404 PA, Veghel
Tel: 0413-367006

CONTACTUREN:

16

CONTACTDAGEN

2

AANTAL DEELNEMERS:

Minimaal 15, maximaal 20

INCOMPANY:

We kunnen de bestaande cursus aanpassen aan specifieke wensen voor uw praktijk, een groep therapeuten, psychologen, artsen of een op andere manier samengestelde groep. Wat daarin aan de orde moet komen, willen we graag met u bespreken. U kunt met ons telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

Inschrijven