Cursus Complexiteit bij Chronische Pijn

Scholingsaanbieder:

E.J. Das fysiotherapie 
KvK nummer: 72209895
Vondelstraat 3a
5404 PA, Veghel
Tel: 0413-367006

INLEIDING:

Zorgverleners in de gezondheidszorg behandelen dagelijks patiënten die problemen ervaren bij bewegen, beperkt zijn in het uitvoeren van activiteiten en participatieproblemen ondervinden als gevolg van chronische pijn. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een hardnekkig probleem is, waarbij meerdere invloeden, gesitueerd in diverse dimensies (biologisch, psychologisch en sociaal), betrokken zijn (ook wel “wicked problems” genoemd). Dergelijke problemen moeten aangepakt worden, ondanks dat er geen duidelijke wegen zijn om ze aan te pakken, noch dat er een uniek antwoord voor bestaat. Als zorgverlener is het van belang om diepgaande inzichten te hebben in de aard van “wicked problems” zodat hiermee de zorgverlening van patiënten met chronische pijn vormgegeven kan worden. Het complexiteitsdenken, de complexiteitswetenschap en -theorie biedt praktische benaderingen om deze inzichten om te zetten in bruikbare strategieën.

GLOBALE INHOUD:

Verdeeld over twee cursusdagen komen de cursisten in aanraking met verschillende relevante inzichten, concepten en theorieën uit de complexiteitswetenschap en -theorie. Deze zullen aan de hand van presentaties, groepsdiscussie, praktische werkvormen en een thuisopdracht uitgewerkt worden.

DOELGROEP & TOELATINGSNIVEAU:

De cursus is relevant voor een breed scala aan zorgprofessionals, waaronder: fysiotherapeuten en gespecialiseerde fysiotherapeuten (b.v. psychosomatisch, geriatrisch, orofaciaal en manueel), oefentherapeuten, ergotherapeuten, artsen (b.v. huisartsen, revalidatieartsen, reumatologen en orthopeden) en psychologen.

DOELSTELLINGEN:

Na deze cursus:

 • Kan de cursist chronische pijn begrijpen en verklaren met behulp van inzichten, concepten en theorieën uit de complexiteitswetenschap.
 • Begrijpt de cursist de meest recente verklaringsmodellen over de werkingsmechanismen van de hersenen bij chronische pijn.
 • Beheerst de cursist het complexiteitsdenken en kun je diagnostische keuzes maken, gebaseerd op inzichten uit de complexiteitswetenschap.
 • Kan de cursist een causal loop diagram maken van een patiënt met chronische pijn.
 • Kan de cursist het causal loop diagram gebruiken binnen de pijneducatie.
 • Kan de cursist een vector diagram maken van de causale invloeden op chronische pijn.
 • Kan de cursist het vector diagram gebruiken binnen de pijneducatie.
 • Kan de cursist vraagstukken over causaliteit bij complexe problematiek beantwoorden en gebruiken bij de patiënteducatie.
 • Kan de cursist gepersonaliseerde behandelstrategieën ontwerpen met behulp van het causal loop diagram.
 • Kan de cursist het raamwerk van predictive processing gebruiken om behandelstrategieën op te stellen.
 • Kun je gepersonaliseerde behandelstrategieën ontwerpen met behulp van het causal loop diagram.
 • Kun je het raamwerk van predictive processing gebruiken om behandelstrategieën op te stellen.

CURSUSPROGRAMMA:

Tijd Onderdeel
08:30 tot 09:00 Ontvangst en registratie.
09:00 tot 10:30 Inleiding: het probleem van pijn (verklaringsmodellen en openstaande vragen).
10:30 tot 11:00 PAUZE
11:00 tot 13:00 Kennismaking met de complexiteitswetenschap (essentiële concepten, theorieën en methodiek).
13:00 tot 14:00 LUNCH
14:00 tot 15:30 Complexe systemen: werkingsmechanismen van de hersenen i.r.t. perceptie en aanhoudende pijn (deel I).
15:30 tot 16:00 Klinisch redeneren en diagnostiek: van biopsychosociaal model naar causal loop diagram.

Thuisopdracht:

Ter voorbereiding op de tweede cursusdag maakt iedere deelnemer een causal loop diagram van een patiënt(e) met aanhoudende pijnklachten. De procedure wordt gedemonstreerd tijdens de eerste cursusdag en is terug te lezen in de digitale hand-outs die men na afloop van de eerste cursusdag toegestuurd krijgt.

Bij voorkeur wordt het causal loop diagram digitaal gemaakt met behulp van deze website: https://insightmaker.com/. Je kunt hier gratis registreren en gebruik van maken.

Tijdens de tweede cursusdag wordt de uitgewerkte casuïstiek besproken.

Tijd Onderdeel
08:30 tot 09:00 Ontvangst en registratie.
09:00 tot 10:30 Complexe systemen: werkingsmechanismen van de hersenen i.r.t. perceptie en aanhoudende pijn (deel II).
10:30 tot 11:00 PAUZE
11:00 tot 13:00 Casuïstiek: presenteren en bespreken van thuisopdrachten.
13:00 tot 14:00 LUNCH
14:00 tot 15:00 Causaliteit: bepalen van oorzakelijkheid bij complexiteit.
15:00 tot 15:15 PAUZE
15:15 tot 17:00 Behandelstrategieën: Ontwerpen van behandel strategieën o.b.v. het causal loop diagram. Ontwerpen van behandelstrategieën o.b.v. het predictive processing raamwerk.

STUDIEBELASTING:

 • 14 contacturen
 • 1,5 zelfstudieuren
 • 2 contactdagen

CURSUSTIJDEN:

 • Inlooptijd en registratie: 08:30
 • Begintijd: 09:00
 • Eindtijd: 17:00

AANTAL DEELNEMERS:

 • Minimaal 15 deelnemers
 • Maximaal 22 deelnemers

CURSUSDATA:

Cursusdag 1: vrijdag 24 januari 2025
Cursusdag 2: vrijdag 7 februari 2025

CURSUSLOCATIE:

Dorpshuis de Bron
Onze Lieve Vrouwestraat 60
5423 SL, Handel
www.dorpshuisdebron.nl

CURSUSKOSTEN:

De cursuskosten bedragen 550,- Euro. 
De kosten zijn inclusief hand-outs en maaltijden.
U ontvangt de hand-outs in digitale vorm na afloop van elke cursusdag.

DOCENT:

Evert Jan Das, fysiotherapeut/manueeltherapeut.

CURSUSLEIDING:

Evert Jan Das
Theo van Lierop

DIDACTISCHE WERKVORMEN:

 • Presentaties
 • Groepsdiscussie
 • Praktisch oefenen in groepen
 • Thuisopdracht: individueel uitwerken casuïstiek
 • Presenteren door cursist van uitgewerkte casuïstiek

ACCREDITATIE:

Bij 100% aanwezigheid komt de cursist in aanmerking voor accreditatie punten, mits deze is aangevraagd voor zijn/haar beroepsgroep en register.
De cursus is interessant voor (en wordt geregeld gevolgd door) een multidisciplinaire groep zorgverleners. Accreditatie is echter alleen aangevraagd voor de volgende registers:

Register Aantal punten
Kwaliteitsregister fysiotherapeuten (KRF) Is aangevraagd voor vakinhoudelijke deel fysiotherapie en de deelregisters manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie.
Stichting keurmerk fysiotherapie (SKF) Is aangevraagd voor vakinhoudelijke deel fysiotherapie en de deelregisters manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie.

EINDTOETS:

Er wordt geen eindtoets afgenomen.

INCOMPANY:

We kunnen de bestaande cursus aanpassen aan specifieke wensen voor uw praktijk, een groep therapeuten, psychologen, artsen of een op andere manier samengestelde groep. Wat daarin aan de orde moet komen, willen we graag met u bespreken. U kunt met ons telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

Scroll naar boven