Cursus: Complexiteit bij Chronische Pijn

 

Fysio Veghel organiseert sinds 2016 een tweedaagse cursus voor hulpverleners die patiënten met chronische/langdurige pijnklachten behandelen.

 

 

 

DATUM CURSUS:

Dag 1: vrijdag 5 april 2024

Dag 2: vrijdag 19 april 2024

TIJD:

09:00 t/m 17:00

LOCATIE:

Dorpshuis de Bron

Onze Lieve Vrouwestraat 60

5423 SL, Handel

www.dorpshuisdebron.nl

TOELATINGSNIVEAU:

Zorgverleners die patiënten met chronische pijn behandelen.

ACCREDITATIE:

De cursus is tot en met 29-06-2023 geaccrediteerd voor 14 punten bij KRF en SKF waarna opnieuw accreditatie zal worden aangevraagd.

De cursus is interessant voor (en wordt geregeld gevolgd door) een multidisciplinaire groep zorgverleners. Accreditatie wordt echter alleen aangevraagd voor de volgende registers:

Register: Aantal punten:
Kwaliteitsregister fysiotherapeuten (KRF) Wordt aangevraagd
Stichting keurmerk fysiotherapie (SKF) Wordt aangevraagd

KOSTEN:

495,- Euro

De kosten zijn inclusief hand-outs* en maaltijden.

* U ontvangt de hand-outs in digitale vorm na afloop van de cursus.

INLEIDING:

Hulpverleners in de zorg behandelen dagelijks patiënten die problemen ervaren bij bewegen, beperkt zijn in het uitvoeren van activiteiten of participatieproblemen ondervinden als gevolg van chronische pijn. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een complex probleem is wat zich niet uni-dimensioneel laat verklaren en beïnvloeden. Chronische pijn dient begrepen te worden als een complex systeem* waarbij de interacties tussen diverse factoren, gesitueerd in diverse dimensies bepalen of en in welke mate pijn tot stand komt.

Een recente wetenschappelijke stroming, de complexiteitswetenschap, biedt een raamwerk waarbinnen deze interacties begrepen en verklaard kunnen worden. De complexiteitswetenschap is een interdisciplinaire wetenschap welke de fundamentele processen van complexe systemen** bestudeert en is daarmee bij uitstek een geschikt model voor de klinische besliskunde en zorgverlening bij patiënten met chronische/langdurige pijn.

**voorbeelden van een complex systeem zijn: de mens, de hersenen, het weer, de economie, een stad, diabetes, kanker en chronische pijn.

DOEL:

Zorgverleners bekend maken met de complexiteitswetenschap en deze te leren gebruiken bij de klinische besliskunde, diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische/langdurige pijnklachten.

Na deze cursus:

 • begrijpt u de meest recente verklaringsmodellen over chronische pijn.
 • begrijpt u de werkingsmechanismen van de hersenen i.r.t. perceptie en pijn.
 • kunt u gebruik maken van inzichten uit de complexiteitswetenschap bij het klinisch redeneren.
 • kunt u diagnostische keuzes maken gebaseerd op inzichten uit de complexiteitswetenschap.
 • kunt u met behulp van een causal loop diagram inzichtelijk maken waarom pijnklachten bij een patiënt aanhouden.
 • kunt u de complexiteit van chronische pijn bij een individuele patiënt in eenvoudige taal en met behulp van het causal loop diagram aan de patiënt uitleggen.
 • kunt u de complexiteit van chronische pijn bij een individuele patiënt in eenvoudige taal en met behulp van een vector diagram aan de patiënt uitleggen
 • bent u in staat met behulp van het causal loop diagram multidimensionale behandelstrategieën op te stellen, die aansluiten bij de complexiteit van de individuele patiënt met chronische pijn.
 • bent u in staat om behandelstrategieën te ontwerpen gebaseerd op het predictive processing raamwerk.

DOELGROEP:

Zorgverleners die patiënten met chronische pijn behandelen (b.v. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, huisartsen en revalidatieartsen).

N.B. De cursus vormt de basis voor het multidisciplinaire Pijnnetwerk Brabant

GLOBALE INHOUD:

De inzichten en principes uit de complexiteitswetenschappen zullen besproken worden. Er zal gemotiveerd worden waarom dit wetenschapsmodel beter van toepassing is op de zorg van complexe gezondheidsproblemen (zoals chronische pijn) dan de klassieke analytische wetenschappelijke methode zoals die nu gehanteerd wordt.

Vervolgens zal het fenomeen pijn en chronische pijn besproken worden aan de hand van het complexiteitsmodel. Het klinisch redeneren, diagnostiek en het komen tot behandelstrategieën bij patiënten met chronische pijn zullen besproken en praktisch geoefend worden.

Je leert hierbij o.a. het maken van een causal loop diagram waarmee je alle invloeden en de onderlinge interacties die relevant zijn voor je patiënt kan visualiseren. Tot slot zal patiënteducatie aan bod komen, waarin je de complexiteit van chronische pijn in begrijpelijke taal aan patiënten gecommuniceerd wordt (een vorm van pijneducatie).

Het predictive processing raamwerk en free energy principle worden uitgewerkt i.r.t. perceptie en pijn. Er zal gemotiveerd worden dat met deze inzichten de complexiteit van chronische pijn het beste verklaard kan worden. De consequenties voor de diagnostiek en behandeling worden besproken.

De dispositionele theorie van causaliteit wordt uitgewerkt i.r.t. tot chronische pijn. Hoe gaan we om met oorzakelijkheid (oorzaak-effect relaties) bij een complex fenomeen zoals chronische pijn? Hoe communiceer je dit naar je patiënt? Je leert een vector diagram maken om zo eenvoudig de multifactoriële en multidimensionale aard van chronische pijn eenvoudig te communiceren naar je patiënt.

DOCENTEN:

Evert Jan Das, fysiotherapeut/manueeltherapeut.

PROGRAMMA:

Dag 1

Tijd Onderdeel
8:30 – 9:00 Ontvangst en registratie.
9:00 – 10:30 Inleiding en kennismaking.

Introductie op het probleem pijn:

 • Hoe wordt er gedacht over pijn?
 • Hoe is de gezondheidszorg hierop ingericht?
 • Waarom werkt dit niet?
 • Waarom moeten we anders denken over pijn?
 • Hoe moeten we anders denken over pijn?
10:30 – 11:00 Pauze
11:00 – 13:00 Introductie op de complexiteitswetenschap:

 • Wat is een complex systeem?
 • Wat is complexiteit?
 • 16 concepten kenmerkend voor complexiteit
 • De complexiteitswetenschap: de studie van complexe systemen
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30  De hersenen als complex systeem (deel I):

 • Verklaringsmodellen over pijn: van toen naar nu.
 • Verklaringsmodellen over perceptie:
  • The Bayesian Brain Hypothesis
  • Predictive coding
  • Predictive processing
 • Predictive processing perceptie en pijn
15:30 – 15:45 Pauze
 15:45 – 17:00 Klinisch redeneren en diagnostiek:

 • Het bio-psycho-sociale model: wat ontbreekt er?
 • De complexiteitswetenschappelijke benadering.
 • Complexiteitswetenschap methodiek: het causal loop diagram
 • Gebruik van website: Insight maker

THUISOPDRACHT:

Na de eerste cursusdag werkt elke cursist een casus uit m.b.v. een causal loop diagram. We maken daarbij gebruik van deze website.

Tijdens de tweede cursusdag presenteert iedere cursist zijn/haar uitgewerkte casus.

Dag 2

Tijd Onderdeel
8:30 – 9:00 Ontvangst en registratie
9:00 – 10:30 De hersenen als complex systeem (deel II):

 • Free energy principle.
 • Markov blankets.
 • Perceptual inference.
 • Active inference.
10:30 – 11:00 Pauze
11:00 – 13:00 Casuïstiek:

 • Presenteren causal loop diagram
 • Oefenen met het bouwen van een causal loop diagram
 • Oefenen met het klinische redeneren aan de hand van het causal loop diagram
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Causaliteit:

 • Kun je causaliteit achterhalen in een complex systeem?
  • Causaliteit in de dagelijkse praktijk.
  • Causaliteit in experimenteel onderzoek.
  • Causaliteit bij spit brain patiënten.
 • Dispositionele theorie van causaliteit.
 • Visualiseren van causaliteit met behulp van een vector diagram.
15:00 – 15: 15 Pauze
15:15- 17:00 Behandelstrategieën:

 • De 16 complexiteitsconcepten en patiënteducatie.
 • Ontwerpen van behandelstrategieën op basis van het causal loop diagram.
 • Ontwerpen van behandelstrategieën op basis van het predictive processing raamwerk.

LEIDING:

Evert Jan Das, fysiotherapeut

Theo van Lierop, fysiotherapeut

ORGANISERENDE INSTELLING:

E.J. Das fysiotherapie
Vondelstraat 3a
5404 PA, Veghel
Tel: 0413-367006

CONTACTUREN:

14

ZELFSTUDIE UREN:

1,5

CONTACTDAGEN:

2

AANTAL DEELNEMERS:

Minimaal 15, maximaal 25

INCOMPANY:

We kunnen de bestaande cursus aanpassen aan specifieke wensen voor uw praktijk, een groep therapeuten, psychologen, artsen of een op andere manier samengestelde groep. Wat daarin aan de orde moet komen, willen we graag met u bespreken. U kunt met ons telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

 

INSCHRIJVEN VOOR DE CURSUS