Cursus: Complexiteit bij Chronische Pijn

 

FysioVeghel organiseert sinds 2016 een tweedaagse cursus voor hulpverleners die patiënten met chronische/langdurige pijnklachten behandelen.

 

 

DATUM CURSUS:

Dag 1: vrijdag 17 november 2023

Dag 2: vrijdag 8 december 2023

TIJD:

09:00 t/m 17:00

LOCATIE:

Dorpshuis de Bron

Onze Lieve Vrouwestraat 60

5423 SL, Handel

www.dorpshuisdebron.nl

TOELATINGSNIVEAU:

Zorg- en/of hulpverleners die patiënten met chronische pijn begeleiden/behandelen.

ACCREDITATIE:

De cursus is interessant voor (en wordt geregeld gevolgd door) een multi-disciplinaire groep zorgverleners. Accreditatie wordt echter alleen aangevraagd voor de volgende registers:

Register Aantal punten
Kwaliteitsregister fysiotherapeuten (KRF) Wordt aangevraagd
Stichting keurmerk fysiotherapie (SKF) Wordt aangevraagd

KOSTEN:

495,- Euro

De kosten zijn inclusief handouts* en maaltijden.

* U ontvangt de handouts in digitale vorm na afloop van de cursus.

INLEIDING:

Hulpverleners in de zorg behandelen dagelijks patiënten die problemen ervaren bij bewegen, beperkt zijn in het uitvoeren van activiteiten of participatieproblemen ondervinden als gevolg van chronische pijn. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een complex probleem is wat zich niet uni-dimensioneel laat verklaren en beïnvloeden. Chronische pijn dient begrepen te worden als een complex systeem* waarbij de interacties tussen diverse factoren, gesitueerd in diverse dimensies bepalen of en in welke mate pijn tot stand komt.

Een recente wetenschappelijke stroming, de complexiteitswetenschap, biedt een raamwerk waarbinnen deze interacties begrepen en verklaard kunnen worden. De complexiteitswetenschap is een interdisciplinaire wetenschap welke de fundamentele processen van complexe systemen* bestudeert en is daarmee bij uitstek een geschikt model voor de klinische besliskunde en zorgverlening bij patiënten met chronische/langdurige pijn.

*voorbeelden van een complex systeem zijn: de mens, de hersenen, het weer, de economie, een stad, diabetes, kanker en chronische pijn.

DOEL:

Hulpverleners bekend te maken met de complexiteitswetenschap en deze te leren gebruiken bij de klinische besliskunde, diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische/langdurige pijnklachten.

Na deze cursus:

  • begrijpt u de meest recente verklaringsmodellen over chronische pijn.
  • kunt u gebruik maken van inzichten uit de complexiteitswetenschap bij het klinisch redeneren.
  • kunt u diagnostische keuzes maken gebaseerd op inzichten uit de complexiteitswetenschap.
  • kunt u met behulp van een causal loop diagram inzichtelijk maken waarom pijnklachten bij een patient aanhouden.
  • kunt u de complexiteit van chronische pijn bij een individuele patient in eenvoudige taal en met behulp van het causal loop diagram aan de patient uitleggen
  • bent u in staat met behulp van het causal loop diagram multidimensionale behandelstrategieën op te stellen, die aansluiten bij de complexiteit van de individuele patient met chronische pijn.

DOELGROEP:

Zorg- en/of hulpverleners die patiënten met chronische pijn begeleiden/behandelen (b.v. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, huisartsen en revalidatieartsen).

N.B. De cursus vormt de basis voor het multidisciplinaire Pijnnetwerk Brabant

GLOBALE INHOUD:

De inzichten en principes uit de complexiteitswetenschappen zullen besproken worden. Er zal gemotiveerd worden waarom dit wetenschapsmodel beter van toepassing is op de zorg van complexe gezondheidsproblemen (zoals chronische pijn) dan de klassieke analytische wetenschappelijke methode zoals die nu gehanteerd wordt. Vervolgens zal het fenomeen pijn en chronische pijn besproken worden aan de hand van het complexiteitsmodel. Het klinisch redeneren, diagnostiek en het komen tot behandelstrategieën bij patiënten met chronische pijn zullen besproken en praktisch geoefend worden. Je leert hierbij o.a. het maken van een causal loop diagram waarmee je alle invloeden en de onderlinge interacties die relevant zijn voor je patient kan visualiseren. Tot slot zal patienteducatie aan bod komen, waarin je de complexiteit van chronische pijn in begrijpelijke taal aan patiënten gecommuniceerd wordt (een vorm van pijneducatie).

DOCENTEN:

Evert Jan Das, fysiotherapeut/manueeltherapeut.

PROGRAMMA:

Dag 1

Tijd Onderdeel
8:30 – 9:00 ontvangst en registratie
9:00 – 10:30 introductie op de complexiteitswetenschap
10:30 – 11:00 pauze
11:00 – 13:00 werkingsmechanismen van de hersenen bij chronische pijn
13:00 – 14:00 pauze
14:00 – 15:30 klinisch redeneren en diagnostiek
15:30 – 16:00 pauze
16:00 – 17:00 casuïstiek

THUISOPDRACHT:

Na de eerste cursusdag werkt elke cursist een casus uit m.b.v. een causal loop diagram. We maken daarbij gebruik van deze website. Tijdens de tweede cursusdag presenteert iedere cursist zijn/haar uitgewerkte casus.

Dag 2

Tijd Onderdeel
8:30 – 9:00 ontvangst en registratie
9:00 – 10:30 casuïstiek deel 1
10:30 – 11:00 pauze
11:00 – 13:00 casuïstiek deel 2
13:00 – 14:00 pauze
14:00 – 15:30 causaliteit
15:30 – 16:00 pauze
16:00 – 17:00 behandelstrategieën

LEIDING:

Evert Jan Das, fysiotherapeut

Theo van Lierop, fysiotherapeut

ORGANISERENDE INSTELLING:

E.J. Das fysiotherapie
Vondelstraat 3a
5404 PA, Veghel
Tel: 0413-367006

CONTACTUREN:

14

ZELFSTUDIE UREN:

1,5

CONTACTDAGEN

2

AANTAL DEELNEMERS:

Minimaal 15, maximaal 25

INCOMPANY:

We kunnen de bestaande cursus aanpassen aan specifieke wensen voor uw praktijk, een groep therapeuten, psychologen, artsen of een op andere manier samengestelde groep. Wat daarin aan de orde moet komen, willen we graag met u bespreken. U kunt met ons telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

 

INSCHRIJVEN VOOR DE CURSUS