Cursusvoorwaarden en procedures

Artikel 12 Geheimhouding

Alle informatie die door cursusdeelnemers, studenten, docenten en patiënten aan FysioVeghel wordt verstrekt ten behoeve van de onderwijsorganisatie is vertrouwelijk. FysioVeghel (medewerkers en docenten) verplichten zich tot geheimhouding. Deze geheimhouding blijft ook na afloop van de cursusactiviteit van kracht.