FysioVeghel
Fysiotherapiepraktijk Das
Vondelstraat 3a
5462 CS Veghel,
Noord-Brabant NL

Telefoon: 0413-367006
Email: info@fysioveghel.nl

Verzekeringen

De basisverzekering

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed.

Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering als u:

  • ouder bent dan 18 jaar
  • geen aandoening heeft die op de lijst chronische indicaties staat
  • geen last heeft van urine-incontinentie

Bent u jonger dan 18 jaar?

Als u jonger bent dan 18 jaar dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst chronische indicaties), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u ouder dan 18 jaar?

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Heeft u een aandoening die op de lijst chronische indicaties voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of deze worden vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

De aanvullende verzekering

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Dit houdt dus in dat u nooit bij hoeft te betalen voor behandelingen waarvoor u aanvullend verzekerd bent. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor kosten gemaakt buiten uw aanvullende verzekering bent u zelf aansprakelijk. Bent u niet aanvullend verzekerd dan hanteren wij onze tarieven.

Scroll naar boven