FysioVeghel
Fysiotherapiepraktijk Das
Vondelstraat 3a
5462 CS Veghel,
Noord-Brabant NL

Telefoon: 0413-367006
Email: info@fysioveghel.nl

Hyperventilatie klachten

Hyperventilatie betekent letterlijk te veel (hyper) ademen (ventilatie). Wie hyperventileert, ventileert meer dan nodig. Hierdoor kan de afgifte van CO2 toenemen. Als het CO2-gehalte in het bloed daalt wordt het bloed minder zuur (de pH-waarde stijgt), hetgeen de symptomen bij hyperventilatie verklaart. Angst en spanning zijn belangrijke factoren die hyperventilatie kunnen veroorzaken

Wie hyperventileert kan last krijgen van duizeligheid/licht gevoel in het hoofd, tintelingen in vingers, handen, lippen. Vaak treedt hierbij pijn of drukgevoel op de borst op; in extreme gevallen ook krampen van de vingers in strekstand. Vaak is men onrustig, of zelfs in paniek. Men kan daarbij het idee hebben te weinig lucht te krijgen, waardoor het snelle ademen en het tekort aan CO2 in stand blijft. Om het hyperventileren te stoppen, moet men het koolstofdioxide-gehalte weer laten stijgen. Het is hierbij van belang dat men zich kan ontspannen en op een goede manier ademhaalt.

Bij de behandeling van hyperventilatieklachten ligt de focus op:

1. Identificeren van de factoren die hyperventilatie veroorzaken.

2. Aanleren van een goede ademhalingstechniek.

3. Ontspanningsoefeningen.

 

Extra informatie:

Scroll naar boven