FysioVeghel
Fysiotherapiepraktijk Das
Vondelstraat 3a
5462 CS Veghel,
Noord-Brabant NL

Telefoon: 0413-367006
Email: info@fysioveghel.nl

Hoofdpijn

Er zijn heel veel verschillende soorten hoofdpijn. Om een indruk te krijgen kunt u de classificatie van de “International Headache Society” eens bekijken.

De hoofdpijnvormen die het beste te beïnvloeden zijn middels fysio- en/of manuele therapie zijn spierspanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn aangezien een belangrijke oorzaak ervan gelegen is in problemen met spieren* en/of gewrichten van de nek-, kaak– en/of hoofdregio.

De overige hoofdpijnvormen (zie de classificatie) zijn weliswaar niet primair te beïnvloeden middels fysio- en/of manuele therapie, maar aangezien de intensiteit (hevigheid van de pijn), frequentie (hoe vaak de hoofdpijn gevoeld wordt) en de duur (hoe lang de hoofdpijn voortduurt) vaak beïnvloedt wordt door verschillende factoren (b.v. spierspanning, leefstijl, kwaliteit slaap, stress…etc.) zijn hier middels gerichte adviezen (en soms behandeling van de nek/kaakregio) toch verbeteringen in te bereiken. Bovendien hebben mensen vaak meerdere soorten hoofdpijn (b.v. migraine en spierspanningshoofdpijn) waarbij de ene soort middels fysio- en/of manuele therapie te behandelen is en de andere middels andere soorten therapie.

Om die redenen doen wij een uitgebreid onderzoek waarin we niet alleen kijken naar welke soort(en) hoofdpijn iemand heeft, maar waarbij we ook alle mogelijke herstel belemmerende factoren inventariseren. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld waarin de diverse invloeden op uw hoofdpijn aandacht krijgen.

Zogenaamde “trigger points” (verhardingen in spieren) kunnen bijvoorbeeld van grote invloed zijn op hoofdpijn (zie voorbeeld).

Links:

Downloads:

 

 

Scroll naar boven