Kinetic Control

Veel pijnklachten die mensen hebben komen voort uit een “verminderde actieve bewegingscontrole” bij algemeen dagelijkse, sportspecifieke en/of werkgerelateerde activiteiten. Deze verminderde controle kan aanleiding geven tot het ontstaan en onderhouden van pijnklachten.

Kinetic control maakt gebruik van een onderzoeksmodel om “ongecontroleerde bewegingen” op te sporen. Dit dient vervolgens als basis om een specifiek trainingsprogramma op te starten.

Patienten leren hun “bewegingscontrole” te verbeteren waardoor pijnklachten kunnen herstellen en voorkomen kan worden dat klachten terugkomen.