Wat is chronische pijn?

Er zijn verschillende definities voor chronische pijn. Veel definities zijn gebaseerd op hoe lang iemand pijn heeft. Er worden drie fases onderscheiden:

Acute pijnklachten 0-6 weken
Subacute pijnklachten 6-12 weken
Chronische pijnklachten >12 weken

De meeste pijnklachten die acuut ontstaan komen tot stand na beschadiging van lichaamsweefsels (zoals b.v. huid, spieren, botten…etc.). Deze pijn is normaal en zorgt ervoor dat we het desbetreffende deel van ons lichaam minder gaan gebruiken zodat herstel mogelijk is. Naarmate het weefsel hersteld, wordt de pijn minder en kunnen we geleidelijk aan weer meer gaan belasten.

Dit betekent dat acute pijn na verloop van tijd dus minder zou moeten worden. Helaas gaat dit voor veel pijnklachten niet op en blijft de pijn (continu of wisselend) aanwezig. Mensen denken vaak dat dit komt omdat het weefsel nog niet hersteld is of weer opnieuw beschadigd is. Uit onderzoek blijkt echter dat langdurige pijnklachten niet voortkomen uit aanhoudende weefselbeschadiging. Waarom gaat de pijn dan niet weg?

Vanaf 12 weken spreekt men van chronische pijn. De processen die chronische pijn veroorzaken zijn anders dan bij acute pijn. Een van de belangrijkste ontdekkingen in wetenschappelijk onderzoek is dat het zenuwstelsel overgevoelig wordt naarmate pijn langer aanwezig is. Dit wordt centrale sensitisatie genoemd. Een overgevoelig zenuwstelsel zorgt ervoor dat pijn nu veel makkelijker tot stand komt. De normale activiteiten van het leven (staan, lopen, liggen, huishouden…etc.) doen nu pijn!

De behandeling van chronische pijn o.b.v. centrale sensitisatie moet gericht zijn op het verminderen van deze overgevoeligheid. Aangezien verschillende factoren centrale sensitisatie in stand kunnen houden (zoals b.v. stress, slaapgebrek, teveel doen…etc.) bestaat deze behandeling altijd uit verschillende strategieën die men tegelijk toepast.

Wij adviseren dat iedereen met langdurige pijn er achter komt of centrale sensitisatie een rol speelt bij hun pijn en welke factoren dit in stand houden.

Wilt u meer informatie? Zie dit informatieve filmpje over pijn.