Uitleg chronische indicatie fysiotherapie.

Voor sommige aandoeningen is langdurige fysiotherapie geïndiceerd. Er is in het verleden door de overheid een lijst samengesteld waarop deze aandoeningen terug te vinden zijn.

De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering van de patiënt. Als deze geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie of wanneer deze ontoereikend is om de volledige 20 behandelingen te bekostigen dan worden er eigen kosten gemaakt.

Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering. Als uw eigen risico op dat moment nog niet verbruikt is zal deze eerst aangebroken worden.

Zie hier voor meer informatie.