Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over klachten afkomstig uit het bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Onze behandeling kan verschillende doelen hebben, zoals:

  • pijnvermindering
  • verbeteren van het bewegend functioneren door functiestoornissen op te heffen
  • in stand houden van goede beweegfuncties
  • begeleiden bij het leren omgaan met beperkingen
  • begeleiding bij de terugkeer naar werk/sport/hobby’s
  • herstel na een operatie
  • voorkomen van nieuwe klachten (preventie)

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk. Bovendien realiseert hij zich dat pijnklachten die mensen ervaren (bij bewegen) niet alleen worden beïnvloedt door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevings gebonden factoren.

De fysiotherapeuten in onze praktijk hebben aan de hand van diverse bij- en nascholingscursussen hun kennis en vaardigheden verder ontwikkeld en beheersen verschillende specialisaties. Een van de belangrijkste kenmerken van fysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn is de kennis die zij hebben over pijn. Er wordt in een hoog tempo enorm veel nieuwe kennis over pijn gepubliceerd. Wij houden deze ontwikkelingen nauwgezet bij en proberen de nieuwste inzichten in ons dagelijks handelen te implementeren.