Wat is het verschil tussen fysiotherapie en manuele therapie?

Er zijn diverse behandelmethodes te vinden in onze gezondheidszorg. Hierdoor is het voor patiënten vaak lastig om een keuze te maken. Moet ik nu naar een fysiotherapeut, manueeltherapeut, chiropractor of een osteopaat?

Het grote verschil zit hem in de opleiding die men gedaan heeft. Op de opleiding krijgt men een bepaalde visie op gezondheidsproblemen aangeleerd. Dit betekent dat de therapeut in kwestie vanuit die visie uw klachten probeert te begrijpen, verklaren en behandelen.

Hier zit een nadeel aan! Een opleiding verandert zijn curriculum namelijk niet in hetzelfde tempo als waarmee wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten genereert. De therapeut die handelt vanuit hetgeen hij op de opleiding geleerd heeft loopt daarmee het risico dat hij o.b.v. verouderde inzichten en verklaringsmodellen behandelt. Dit geldt zeker voor behandeling gericht op pijn.

Het verschil tussen een fysiotherapeut en manueeltherapeut heeft te maken met de wijze waarop een manueeltherapeut onderzoekt en behandelt. Hij maakt hierbij gebruik van andere technieken. Een manueeltherapeut kan bijvoorbeeld in de behandeling kiezen om gebruik te maken van een manipulatie (“kraken” in de volksmond) terwijl een fysiotherapeut dit niet doet. Het is belangrijk om te realiseren dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen fysiotherapie en manuele therapie bestaan.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat behandelingen met alleen manuele therapie vooral korte termijnseffecten geven. Patiënten die met een behandelstrategie bestaande uit oefentherapie gecombineerd met manuele therapie behandelt worden behalen betere resultaten.