Wat is de relatie tussen stress en pijn?

Stress kan beschreven worden in termen van een “stressor” en de lichamelijke reactie die er op volgt “de stressreactie”.

Wat is een stressor?

Stressoren zijn prikkels die een stressreactie in ons lichaam uitlokken. Deze kunnen voor iedereen anders zijn (denk bijvoorbeeld aan een verkeersfile, niet iedereen zal dit als stressvol ervaren). Stressoren zijn vaak, in tegenstelling tot wat mensen denken, “de kleine dingen van het leven” en komen dus heel veel voor.

Wat is de stressreactie?

De stressreactie is het proces wat zich in ons lichaam afspeelt als reactie op een stressor. Dit proces brengt ons o.a. in een verhoogde staat van paraatheid en is, mits kortdurend aanwezig, in de meeste gevallen gunstig voor ons. Indien stressoren echter vaak of langdurig aanwezig zijn dan heeft dit mogelijk ongunstige gevolgen voor onze gezondheid.

Stress en pijn:

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft ons inzicht in de onderliggende mechanismen waarmee stress pijn kan veroorzaken en/of versterken enorm vergroot (1,2,3). De belangrijkste bevinding is dat stress ons lichaam gevoeliger maakt, met als  gevolg dat we 1) pijn kunnen voelen voor prikkels die normaal geen pijn doen en 2) meer pijn voelen voor prikkels die normaal pijnlijk zijn.

Extra informatie:

Documentaire: Stress: Portrait of a Killer